Публикация

Ранната бременност - рисков фактор за затлъстяване

В проучването, публикувано в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, е установено, че почти всички от наблюдаваните близо 2000 жени, които са родили на възраст до...


Жените, родили още в юношеска възраст, са по-застрашени от натрупване на излишни килограми.

В проучването на американски медици, публикувано в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, е установено, че почти всички от наблюдаваните близо 2000 жени, които са родили на възраст до 19 год., впоследствие страдали от наднормено тегло или затлъстяване.

Най-пълни били жените, родили в юношеска възраст повече от един път.

Според медиците, изводите от изследването очертават ранната бременност като рисков фактор за наднормено тегло, а оттук - за болестите, свързани с пълнотата и затлъстяването.

Коментари