Публикация

Изберете възможност за контрол над риска от рак на маточната шийка

Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други клинични симптоми, затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания


Какво причиняват човешките папиломни вируси (HPV)

Ракът на маточната шийка е втората по честота причина за смъртност сред жените в световен мащаб. Годишно се регистрират 500 000 нови случая. В 99,7% причината е човешкият папиломен вирус.
Установени са близо 200 типа HPV, над 50 от които инфектират гениталната област. Те се разделят в две групи – с ниськ и с висок риск за злокачествени изменения.
Нискорисковите HPV се свързват с доброкачествени кожно-лигавични изменения - кондиломи.
Високорисковите HPV се свързват с изявата на предракови и ракови изменения. Около 20 типа от тях се свързват директно с рак на маточната шийка, а два са отговорни за 70% от случаите на рак.

Как се предава HPV
Инфекцията с HPV е най-честото полово предавано заболяване, като във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60%. Мнозинството сексуално активни жени са изложени на HPV инфекция поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и регресира спонтанно, тъй като вирусът се очиства от имунната система. При около 20% от жените обаче инфекцията може да остане постоянна, което може да доведе до развитието на лезии (т.нар. ранички ) на маточната шийка или до рак.

Защо е важно да знаете какъв е вашият HPV статус

Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други клинични симптоми, затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания. Изявената клинична картина е свързана с напреднал стадий на заболяването. Насоченото търсене и откриване на тези предракови състояния е важен момент в профилактиката на рака на шийката на матката, защото те са лечими в 100% от случаите.

Медицински център „Пентаграм 2012” разполага със съвременна апаратура за ранен цервикален скрининг на злокачествени изменения на рак на шийката на матката. Целите и задачите на цервикалния скрининг са да намали заболяемостта, както и смъртността от рак на шийката на матката. 

Скринингът включва:

1. Видеоколпоскопско наблюдение (наблюдение на маточната шийка)
Колпоскопията е клиничен диагностичен метод за изследване на маточната шийка, влагалищните стени и външните гениталии. Лупното увеличение, което се прилага при колпоскопията (до 40 пъти), разкрива структури както за невъоръжено око, така и за микроскопско изследване. Постига се клинично прецизирана стадийна профилактика на рака на маточната шийка.

2. Течно базирана цитология (ТБЦ)
За разлика от стандартната цитонамазка при ТБЦ се преминава през процес на клетъчно обогатяване; отделяне на кръв, мукус, възпаление и други части от диагностичния материал, които замъгляват картината. Създава се обогатена клетъчна извадка с отлично съхранение на клетките. ТБЦ технологията е идеална платформа за допълнителни тестове и молекулярни проучвания и минимизира неясните резултати.

3. Тест за носителство на високорискови HPV
4. Тест за определяне на вирусните Е6/Е7 онкопротеини (маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка)
Вече е възможно с вземането на един секрет от маточната шийка да се извършат всички изследвания за изясняване на вашия HPV статус.
Материалът се взема от канала на шийката на матката със специална четка. Формата на четката и материалът, от който е изработена, спомагат за внимателното и надеждно отделяне на достатъчно клетки от лигавицата на маточната шийка, както от нейното каналче, така и от външната й част. След това четчицата се поставя в контейнер, който съдържа течна транспортна среда, чийто състав спомага за по-доброто съхранение на клетките – тяхната цялост и морфология.
Част от материала се нанася на микроскопско стъкло чрез специална система за центрофугиране и се обработва за цитологично изследване, а другата част се използва за вирусологичния анализ.

Медицински център „Пентаграм 2012” предлага обстойно колпоскопско изследване + течно базирана цитология, а при необходимост и желание – и вирусологично изследване (на пакетни преференциални цени).
Всяка жена, която има възможност да се изследва за HPV носителство, е желателно да го направи.

МЦ “Пентаграм 2012“
Тел:
+359 (2) 44 72 040;
+359 (2) 44 72 050


Статията е публикувана във вестник "Животът днес"

Коментари