Публикация

НСОПЛБ: МЗ игнорира лекарите и пациентите при приемането на здравната карта

Да бъде иницииран обществен дебат за Националната здравна карта...


Сдружението на общопрактикуващите лекари настоява да бъде иницииран обществен дебат за Националната здравна карта.

„Като граждани и професионалисти, ние - семейните лекари, не разбираме и не приемаме почти „нелегалния” начин, по който от Министерството на здравеопазването пристъпиха към финализиране на процеса по приемане на Националната здравна карта.” – се казва в официално съобщение от сдружението.

В него се уточнява, че в отделни региони на страната са проведени за кратък срок поредица съвещания, на които са поканени предимно представители на административните структури, а медицинските специалисти и пациентите са игнорирани в голяма степен.

Според НСОПЛБ, тъй като здравната карта засяга съдбата на цялата система, и ще повлияе върху здравето, живота и условията на труд на българските граждани, и върху цялото медицинско съсловие, тя трябва да бъде създадена след обсъждане с всички заинтересовани страни.


" }-->

Коментари