Публикация

МС одобри програма за орална профилактика при децата

Целта е да се установи зъбният статус на децата, да се повиши делът на тези, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното здраве...


Правителството одобри Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата до 18 години. Тя ще действа до 2014 година.

Целта е да се установи зъбният статус на децата, да се повиши делът на тези, които имат знания, адекватно поведение и умения за опазване на оралното здраве, да бъде намален интензитетът на кариесa на първите постоянни зъби, както и да се окаже съдействие на регионалните профилактични програми.

Програмата предвижда профилактиката на кариесите да се провежда чрез съвременния метод на запечатване на ямките и фисурите на първите постоянни зъби (силанизиране).

Националната програма предвижда още разработване на методични ръководства за профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, правилна устна хигиена и др., както и издаването на информационни и обучителни материали за оралните заболявания.

Предвижда се през тази година да се извърши подробно проучване за съдържанието на флуориди в питейните води. Ще бъде изработена карта, препоръчителен списък на населените места, в които да се внедрят програми за кариес-профилактика с флуориди.

За управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата се предвижда да бъде сформиран Национален координационен съвет по профилактика на оралните заболявания.

Необходимите средства за цялостното реализиране на дейностите по програмата са 15,5 млн. лв. Те ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването.Коментари