Публикация

Общините ще участват в изработването на здравната карта

Те ще предлагат каква да бъде структурата на здравните заведения...


Общините сами ще предлагат каква да бъде структурата на здравните заведения при утвърждаването на националната здравна карта.

Toвa съобщи директорът на РЦЗ-Пловдив д-р Георги Божиков след заседание на Министерството на здравеопазването с ръководителите на регионалните центрове по здравеопазване.

„Мотив за решението е възникналото общественото напрежение, провокирано от направените предложения от регионалните центрове за преструктуриране на здравните заведения.” - поясни д-р Божиков.

Според него обаче общините ще трябва да се съобразяват задължително с две изисквания – повишаване качеството на здравните услуги в медицинските заведения, както и с факта, че болниците вече от няколко години се развиват в конкурентна среда.

На база на зададени критерии за оценка предложението на РЦЗ-Пловдив бе за съкращаване на 200 легла, както и за закриване на няколко отделения в областта.

„32 са здравните заведения в Пловдивско в момента. Те разполагат с 5067 легла.” – допълни д-р Божиков." }-->

Коментари