Публикация

Жените се справят по-успешно със стреса

Мъжете са по-податливи на депресии и други психически разстройства в резултат на стресови ситуации.


Начинът, по който индивидът реагира на стресa, е различен, но има голямо значение за психическото и физическото здраве.
Според прогнозите на Световната здравна организация през следващите 20 год. стресът ще бъде втората водеща причина за смъртността на планетата.

Смята се, че генетичният код има важна роля за начина, по който организмът посреща стреса, като около 62% от хормона на стреса са генетично зависими.

В съвместно проучване израелски и германски изследователи установили определени различия при реакцията на стрес – оказало се, че жените имат по-нисък хормонален отговор на кортизола, което показва, че по-слабо реагират на социален стрес.

При мъжете силната активност на кортизола доказва, че те изпитват по-силно психологическо напрежение при възникването на сложни обстоятелства. Заключението на невролозите е, че поради различното функциониране на мозъка мъжете са по-податливи на депресии и други психически разстройства в резултат на стресови ситуации.


Коментари