Публикация

Хепатоцелуларен карцином (HCC)

Презентация на Соня Банова и Искрен Коцев, Клиника по хепатогастроентерология, УМБАЛ “Св.Марина”, Медицински университет - Варна, представена на Гастрофорум - Варна 2014


Презентацията можете да изтеглите от прикачения файл!

Прикачени файлове

HCC update.pdf

Коментари