Публикация

В търсенето на оптималния брой гамети и зиготи при АР

Презентация от XVI конгрес на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец 2015г.


Резюме:

Търсенето на оптималния брой на гематите и зиготите за асистирана репродукция (АР) е важна предпоставка за изхода от дадена IVF/ICSI процедура. С нарастването на репродуктивната възраст при жената се наблюдават тенденции като спад в броя и потенциала за имплантация на ембрионите, увеличаване на процента на анеуплоидии в тях, завишаване на риска от спонтанна загуба на бременността и драстично намаляване на процента на клинично постигнатите бременности със собствени яйцеклетки след АР. Според последното публикувано проучване от Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) „перфектният брой на добитите яйцеклетки е 15“ за оптимален шанс за настъпване на бременност. Различни проучвания в национален и световен мащаб развиват подобни тези, като всички те посочват, че от първостепенно значение е здравето на пациентите и безопасността на процедурите. Спрямо данните от обширно проучване, направено сред немското население, не е важен броят на добитите яйцеклетки, а оптималният брой на зрелите яйцеклетки (метафаза 2), годни за инжектиране [DIR, 2005]. Други изследвания показват какъв е оптималният брой на яйцеклетките за криоконсервация или процедура по предимплантационен генетичен скриниг (ПГС), за да се очаква и реалистично добър изход от АР. Колко и какви ембриони да се замразят и каква част от тях водят до развиващи се клинични бременности също е обект на постоянни дебати. Оказва се, че броят на мъжките гамети не е от съществено значение, но и при тях са разработени допълнителни методи за по-добрата селекция, за да се повиши качеството на ембрионите и да се постигнат още по-добри резултати от процедурите по асистирана репродукция.

Прикачени файлове

Презентация

Коментари