Публикация

Лапароскопско третиране на истмикоцеле след цезарово сечение

Презентация от XVI конгрес на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец 2015г.


Резюме:

Най-често извършваната операция в съвременното акушерство е Цезаровото сечение. То е предпоставка за възникване на различни постоперативни усложнения. Характерно за тази операция усложнение е нарушението на интегритета на маточната стена в областта на оперативния цикатрикс, известно в литературата като истмоцеле. В повечето случаи маточния дефект е само ултразвукова находка, но може да има и клинична симптоматика менструални нарушения, болка и вторичен инфертилитет, които се свързват с наличието му. С нарастване на честотата на Цезаровото сечение възниква и необходимост от осигуряване на адекватно поведение и ефективен метод за корекция на симптоматичното истмоцеле.

Представяме клиничен случай на 28-годишна пациентка, родила с Цезарово сечение с наличие на истмоцеле. Пациентката е с неправилни генитални кръвотечения и с желание за второ дете. Пациентката беше оперирана по лапароскопски път, като фиброзната тъкан на цикатрикса беше премахната и дефектът беше зашит. При следоперативното проследяване ултразвуковата находка показа интактна маточна стена по цялото и протежение. Това е подход, който осигурява добри резултати от анатомична и функционална гледна точка.

Прикачени файлове

Презентация

Коментари