Публикация

Съвременни аспекти в профилактиката на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии

Презентация на доц. Емил Ковачев от XVI конгрес на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец 2015г.


Резюме:

Провеждането на безопасна контролирана овариална хиперстимулация на яйчниците (КОХ) е ключов етап от програмите на асистираните репродуктивни технологии (APT), която обаче може да се усложни с развитие на овариален хиперстимулационен синдром (ОХСС).

Най-важният етиопатогенетичен фактор за развитието на ОХСС е ЧХГ, екзогенно приложен или ендогенното му повишаване при налична бременност, макар че отделни проучвания показват развитие на ОХСС след стимулация с гонадотропини и без използването на ЧХГ, както и наличие на фамилно-спонтанни ОХСС.

Първите клинични симптоми на ОХСС обикновено са абдоминален дискомфорт, придружени от различна степен на увеличаване на яйчниците за сметка на множествените двустранни тека - лутеинови кисти. ОХСС се проявява с хемоконцентрация и хиповолемия, оформя се асцит и / или хидроторакс, олигурия до анурия, електролитен дисбаланс (хиперкалиемия).

В пленарния доклад ще бъдат разгледани някои съвременни профилактични мерки за предотвратяване на ОХСС като избор на стимулационен протокол, тригериране на овулацията само с ГнРХ-агонист, двойно тригериране (ГнРХ-агонист и мини дози ЧХГ), министимулационни протоколи, ин витро матурация на яйцеклетки, приложение на допаминови агонисти, замразяване на всички ембриони, тригериране с kisspeptin и др.

ОХСС е рядко срещана патология, която е сложна за научно изследване заради непредсказуемостта на клиничното протичане и невъзможността за еднозначна интерпретация на резултатите от изследванията на животните върху човека.

Посочените трудности затрудняват провеждането на достатъчно обемни и репрезентативни рандомизирани контролирани изследвания.

Прикачени файлове

Презентация

Коментари