Публикация

Анатомичните вариации на темпоралната кост при кохлеарна имплантация - рядък клиничен случай от практиката

Кохлеарната имплантация е най-модерната операция, която се прилага в много страни.


Ние сме едни от първите, които използваме кохлеарната имплантация за лечение на заболяванията на слуха. Пациентите, на които сме направили тази операция, са двуяйчни близнаци-момче и момиче, На момчето е направена едностранна кохлеарна имплантация и резултатите за подобряване на слуха са изключително добри. Момичето е оставено на втори план със слухов апарат, но той не дава добър резултат.

Прикачени файлове

25 Plovdiv_doc. Todorov_03.2015.pdf

Коментари