Публикация

Неясно фебрилно състояние

сп. Медицински преглед, 2015, бр. 2, стр. 5-15


Баймакова М. Неясно фебрилно състояние. Медицински преглед, 2015, № 2, 5-15.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

01 април 2015

 

Прикачени файлове

20_Baymakova.pdf

Коментари