Публикация

​Национален литературен конкурс "Димитър Димов" за писатели с медицинско образование

В конкурса ще бъдат връчени две награди - за поезия и белетристика


Литературен конкурс

Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” възобновява традиционния литературен конкурс на името на писателя.

Ще бъдат връчени две награди – за поезия и за белетристика (керамична статуетка с металопластика).

В конкурса могат да участват само автори с медицинско образование, като представят адрес за кореспонденция, професионална и творческа биография и 2 екземпляра от книга, публикувана в периода 2010-2014 г. включително.

Книгите остават във фонда на „Националния литературен музей”.

В конкурса може да се участва с повече от една книга.

Срок за получаване на творбите – 30.04.2015 г.

Наградите ще бъдат връчени в деня на рождението на Димитър Димов – 25.06.2015 г.

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000

Ул. „Георги С. Раковски, № 138

Национален литературен музей

За Националния литературен конкурс „Димитър Димов”.


Източник: Съюз на лекарите-писатели в България "Димитър Димов"

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика 2015 книга Димитър Димов литературен конкурс съюза на писателите-лекари поезия белетристика

Коментари