Публикация

470 КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

На втория предварителен изпит на 5 април – конкурса по биология за специалност «Медицина» - ще се явят 466 кандидати, със 100 повече от миналата година


За трета поредна година Медицински университет – Плевен организира провеждането на предварителни конкурсни изпити за специалност «Медицина» и за останалите осем бакалавърски специалности на факултетите «Здравни грижи», «Обществено здраве» и Медицинския колеж от Прием 2015.

На 31 март 2015 г. приключи приемът на кандидатстудентски документи за предварителната изпитна сесия, като за втора поредна година зрелостниците имаха възможност да заявят желанието си за явяване на изпит по електронен път. Онлайн подаването на документи се утвърди като предпочитан начин за кандидатстване от младежите. Общият брой на заявилите желание да се яват на предварителните изпити е 466 момичета и момчета.

Изпитите от предварителната сесия се провеждат в две съботи и недели. Първи е тестът по биология за бакалавърските специалности на 04.04.2015 г., а изпитите по биология и химия за «Медицина» са съответно на 05 и 18 април за кандидат-медиците.

За първия предварителен изпит на 4 април - тест по Биология – желание за участие са заявили 132 кандидати. Конкурсът стартира в 8.00 ч и протича в рамките на два астрономически часа.

На втория предварителен изпит на 5 април – конкурса по биология за специалност «Медицина» - ще се явят 466 кандидати, със 100 повече от миналата година. На 18 април – конкурса по химия – ще се яват общо 437 кандидати, който са двойно повече от броя на желаещите от предходната година.

Целта за провеждане на предварителните изпити е кандидатите не само да проверят своите знания, но и да получат оценка, която е равностойна на тази от редовната изпитна сесия от м. юли. Зрелостниците имат право на няколко варианта: да се явят само на една от изпитните сесии, или и на двете, като в класирането автоматично ще участват с по-високата получена оценка. Ако оценката от предварителните изпити ги удовлетворява и са решили да не се явяват на редовната изпитна сесия през юли, те задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в периода 17–28 юни 2015 г., за да посочат желанията си за участие в класирането по специалности. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да кандидатстват само с оценката си по биология от държавен зрелостен изпит, без да се явяват на някоя от изпитните сесии.

От тази година висшето училище въвежда промени във формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност «Медицина», като програмите вече са публикувани на сайта. Изпитът по биология е с продължителност 5 часа и ще включва два отделни теста, които ще проверяват познаването на материала от 8 и 9 клас. Всеки тест ще се състои от 30 въпроса от различен тип и трудност. Единствено владеенето на материала от 10 клас ще бъде проверявано под формата на разработване на въпрос по време на изпита. С плавното преминаване към тестова форма на проверка на знанията, целта на Ръководството е да подбира мислещи кандидати и да пресече практиката на механично възпроизвеждане на учебния материал под формата на развиване на теми.

Облекчава се и формата на изпита по химия за кандидатите за специалност «Медицина». Конкурсът по химия ще бъде с продължителност 4 часа и ще включва развиване на един въпрос и решаване на 4 задачи. Кандидатите могат да се подготвят за решаване назадачите с Помагалото по химия за кандидат-студенти, което университетът предлага всяка година.

Редовните изпитни дати в МУ-Плевен са през м. юли 2015 г. – съответно на 1 и на 8 юли по биология и по химия за специалност «Медицина» и тест по биология за бакалавърските специалности – на 27 юли.

На сайта на висшето училище в раздел „Актуално Прием 2015” е поместена информация за специалностите, по които МУ-Плевен осъществява прием за новата академична година; качени са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, както и списък на бюрата за прием на кандидатстудентски документи.

Чрез сайта всеки зрелостник може да подаде документи онлайн и да се запознае с актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен.

Коментари