Публикация

Проф. Николай Данчев: Лекарите ни не докладват нежелани лекарствени реакции

Причината е страх от наказание, липса на култура и свобода на решението, заяви доц. Златица Петрова, директор на Медицинския одит


Нашите лекари и медицински сестри много рядко докладват за нежелани лекарствени реакции, за което сме постоянно обект на критики от Европейския съюз. Това заяви проф. Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на кръгла маса в парлемента. Дискусията бе за оценката на здравните технологии, която е системен комплексен подход за оценка на качеството превенцията, рехабилитацията, ваксините, лекарствените продукти, оборудването, медицинските и хирургическите процедури,  психологическата подкрепа и въобще на цялата система за защита и поддържане на здравето. 

По думите на проф. Данчев специалистите нямат дори практика да докладват за липсата на ефект  от медикаменти, които са били приети от пациента.

Причината за това е липсата на култура, на свобода - лекарите се страхуват от наказание и не искат да се заместват в скандални ситуации, коментира доц. Златица Петрова, директор на Изпълнителната агенция "Медицински одит".  Има място, където това да става, нужно е да се коригира подхода на специалистите и голяма роля за това има продължаващото обучение, каза тя. 

За миналата година 20 нови молекули са влезли в позитивния лекарствен списък, като всички са оценени по критериите безопасност, фармакоикономически позазанител, оценка на заболявания с висок риск за обществото и т.н. В листата има над 2800 иновативни лекарствени продукта.

Според Деян Денев, шеф на Асоциацията на чуждите производители на лекарства,  българските граждани чакат средно 1000 дни. От този период обаче процедурите в институциите минават за 60 дни, каза проф. Данчев. Самите компании производители се бавели с решението за пускане на лекарството на новите продукти на нашия пазар повече от 300 дни. 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика нежелани лекарствени реакции Златица Петрова оценка на здравни технологии Николай Данчев Национален съвет по цени и реи

Коментари

Проблемът е, че лекарите в масовия случай се страхуват, че могат да излязат виновни и предпочитат да си спестят усложненията. Адекватвата реакция в подобни случаи е въпрос на манталитет, на самочувствие, на мащаб на мислене. Държавата и професионалните организации могат да възпитат този подход чрез продължаващото обучение, както и чрез подходяща форма за контрол...

Не докладват щото няма кинтак. Ако вземаха комисион за всяка докладвана НЛР щяха да се прескачат. Пък и нали изписват на същите фирми