Публикация

Столичната община ще увеличи броя на хосписите и заведенията за долекуване

Столичната община не предвижда закриване на здравни заведения и полага всички усилия да има повече и по-качествени детски ясли и градини. Планирано е построяването на една нова детска ясла в София, а от 2008 г. започна ремонт и основно обновяване на съществуващите заведения за най-малките деца. Това значително подобрява условията в тях, а при някои увеличава и капацитета им. Това заяви в интервю за Хелт медия д-р Нели Нешева, директор на дирекция „Здравеопазване” в Столичната община.


От януари Столичният медицински холдинг е ликвидиран и диагностично-консултативните и медицински центрове, една лаборатория, един дентален център – общо 46 търговски дружества, изпълняващи медицинска дейност, се управляват от Столичната община.
Тя предоставя медицински услуги на своите жители и чрез четири многопрофилни болници, наричани Първа, Втора, Четвърта и Пета градска; две специализирани акушеро-гинекологични болници; четири болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, както и четири диспансера. Общината управлява и 26 детски ясли, както и специалистите по здравни грижи в детските градини и училищата.

За основните насоки на Столичната община по отношение на здравните заведения, на които е принципал, и детските градини и ясли е разговорът с д-р Нели Нешева, директор на дирекция „Здравеопазване” в общината.Д-р Нешева, ще се увеличава ли броят на детските ясли в София?
Да, вече е планирано построяването на една нова детска ясла в София, а от 2008 г. започна ремонт и основно обновяване на съществуващите заведения за най-малките деца. Това значително подобрява условията в тях, а при някои увеличава и капацитета им. Столичната община полага всички усилия да има повече и по-качествени детски ясли и градини.

Какво е положението с детските кухни?
Те също са много търсени от хората. Скоро предстои да открием нова детска кухня в Студентския град. Искам да припомня на майките, че Столичната община издържа и една уникална банка за майчина кърма. Тя дава шанс на всички родилки, които не могат да кърмят, да захранят децата си с естествена кърма, при това при абсолютно гарантирана сигурност за дечицата им.

Друг въпрос, който вълнува хората, е дали ще се закриват общински здравни заведения.
В момента няма такива планове в Столичната община. Нашата идея е за увеличаване на броя и възможностите на хосписите и на заведенията за долекуване и продължително лечение. Анализите ни показват, че нуждата от такива медицински заведения постоянно расте. Проблемът е, че засега няма клинични пътеки, които да регламентират заплащането на медицинската дейност в тях.

Ако здравната каса регламентира такава пътека, общината готова ли е да построи или да ремонтира съответните сгради?
Точно това е нашата идея! Винаги може да се осигури първоначалната инвестиция за построяване на хоспис или за преструктуриране на дадена общинска сграда. Въпросът е след това такава институция да може да се впише в здравната система на държавата, да има съответните клинични пътеки и необходимото финансиране. В момента кметът Бойко Борисов е намерил временно решение на проблема с пациентите, нуждаещи се от продължително лечение и долекуване, като общината дофинансира тази медицинска дейност в общинските здравни заведения. Това е изходът, докато държавата не промени политиката си по отношение на продължителните медицински грижи.

Какво стана с Първа градска болница, където новото ръководство се сблъска с много наследени проблеми?Когато доц. Николовски встъпи в длъжност през септември 2008 г., завари на книга едни задължения, които след това се оказаха много по-сериозни. По този повод общината сформира комплексна комисия, която ще установи защо болницата има толкова неизплатени задължения през мандатите на предишните ръководства. Важното е, че в момента управата на болницата е разработила реалистичен икономически план за стабилизиране на Първа градска." }-->

Коментари