Публикация

Ако ще има листи на чакащи, нека са и в доболничната помощ, казват джипита

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изпрати официално становище по проекта на Закона за здравното осигуряване


Съставяне на листи на чакащите пациенти трябва да е продиктувано от състоянието на пациента, а не от финансови съображения - това се казва в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, оповестено публично между двете четения на Закона за здравното осигуряване в парламента. Финансирането следва да е осигурено. Ако ще има листи на чакащите, те трябва да се въведат и за доболничната помощ, смятат още от организацията. 

"Необходима е също конкретна дефиниция на заболяванията и състоянията (списък), чието лечение би могло да се отложи във времето, като изготвянето му не трябва да е ангажимент на лекаря, а на инициаторите на промяната. Лекарят може да прецени само дали в дадена ситуация, това би могло да се случи, да го предложи на пациента, но крайното решение е на пациента", се казва още в становището. 

Възстановяването на арбитражните комисии е положителна стъпка, но е нарушен принципа на паритета - „държавата" има превес над „изпълнителите" на медицинска помощ. Въвеждането на договорното начало пък не е точно регламентирано в законовите текстове. 

От НСОПЛБ критикуват още увеличаването на броя на представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК, което осигурява абсолютно мнозинство на представителите на властта, а не паритет. Така на практика се обезсмисля участието на останалите членове на съвета и окончателно дефинира НЗОК като „НЕнезависима" институция, пишат от сдружението. Оттам предлагат още да се помисли върху подписването на НРД в три части: ПИМП, СИМП и БП. Това означава да се преговаря и търси съгласие за всяка една от тях. 

С пълния текст на становището можете да се запознаете в прикачения файл по-долу.   

Прикачени файлове

Становище на НСОПЛБ за ЗЗО

Коментари