Публикация

Проблем с лекарствата за онкоболни

​Назрява сериозен проблем с лекарствата за онкоболни.


Източник: http://www.czpz.org/

Назрява сериозен проблем с лекарствата за онкоболни. При нас постъпи оплакване от пациент за отказ да бъде предоставени медикаментите тайвърб и кселода. Проверката ни установи, че много лечебни заведения са престанали да предоставят на онкоболни пациенти перорална таргетна терапия. Причината за това е от една страна, приетата с ПМС №57 Методика за заплащане на лечебните дейности, която лимитира не само медицинаката помощ, но и лекарствата за онкоболните – пероралната таргетна терапия е една от най-скъпите.

От друга страна сред лечебните заведения се разпространява писмо на НЗОК ( с което и ние разполагаме), според което считано от 01.04.2015 година, НЗОК спира заплащането на лечебните заведения клиничните процедури, по които се изписва перорална таргетна терапия. Прекъсването на терапията може да има тежки последици, защото не само компрометира проведеното до момента лечение, но може да предизвика рецидив и активиране на онкологичното заболяване. 

" }-->

Коментари