Публикация

Хемодиализа


Това е  процедура, при която кръвта на болните от хронична бъбречна недостатъчност се филтрира и пречиства от отпадните азотсъдържащи вещества, ненужната вода и соли.

Чрез хемодиализата също се регулира артериалното кръвно налягане и балансът на електолитите в организма – натрий, калий, хлор, фосфор и калций.

Хемодиализата крие някои възможни усложнения: те са предизвикани най-често от бърза промяна във водно-електролитиния състав на кръвта и телесните течности.

Най-често се наблюдават мускулни крампи и спадане на кръвното налягане. Спадането на кръвното налягане е съпроводено с гадене, слабост, замаяност и прилошаване. Обикновено тези нежелани ефекти изчезват след първите няколко месеца от началото на хемодиализата.

Режим на болните при хемодиализа: При провеждането на хемодиализа се спазва задължителна диета от пациентите, която се изразява в приемане с храната на балансирано белтъчно съдържание (белтъци предимно от животински произход), с ограничаване на фосфатите (избягване на млечните храни, ядки и варива), ограничаване на калиевия внос (избягване приема на банани, картофи, варива, кайсии) и с балансирано приемане на течности и готварска сол. Допълнително пациентите приемат съответно предписани лекарства за съпъстващите заболявания и за лекуване на основни, свързани с бъбречното заболяване проблеми.

Хемодиализата се извършва по определена схема три пъти седмично, като всяка процедура трае средно от 4 до 8 часа. Тя се провежда при изчерпване на възможностите за консервативно лечение и поддържане функциите на бъбреците и при покачване на стойностите на креатинина над 850 ммол/литър, като се имат в пред вид и стойностите на редица други показатели – калия, фосфатите, алкално-киселинното състояние на организма, артериалното налягане и др.

Коментари