Публикация

Шест факта за ползата от ученето на чужди езици

Познаването на повече езици има огромна полза за психиката и за развитието на мозъка.


Знаенето на чужди езици стимулира мозъка, подобрява паметта и концентрацията

Изучаваме чужди езици, за да преуспеем в кариерата, за да се преместим в друга страна или просто за да се доближим до различната култура и традиции. Според учените обаче познаването на повече езици има огромна полза за психиката и за развитието на мозъка. Любопитно е, че от тази гледна точка е по-добре да се владеят няколко езика, макар и не съвършено, отколкото да се научи един перфектно.

Ето шест факта, които категорично говорят за ползата от изучаването на чужди езици:

1. Увеличава се обемът на мозъка

При изучаването на чужди езици мозъкът расте в буквалния смисъл на думата. По-точно растат негови отделни области – хипокампусът и някои участъци на кората на големите полукълба. Учените, които са изследвали мозъка на професионални преводачи, установиха увеличаване на обема на сивото вещество на тези, които в продължение на минимум три месеца са изучавали задълбочено чужд език. Колкото по-големи усилия полагал съответният участник на изследването, толкова по-забележимо било увеличението на сивото вещество.

2. Намалява се рискът от алцхаймер

Двуезичните хора развиват алцхаймер средно с 5 години по-късно в сравнение с хората, които не владеят нито един език. До този извод стигна екип от невро-психолози, който направи сравнение между протичането на болестта при хората, които владеят чужди езици, и тези, които не знаят език. 102-ма от 211-те участници владеели минимум 2 езика, а останалите 109 знаели само родния си език. Учените установили, че в първата категория началните признаци на алцхаймер се диагностицират средно 5 години по-късно, отколкото във втората категория. Според лекарите усилените умствени занимания забавят развитието на заболяването. Освен изучаването на чужд език полезни занимания може да са решаване на математически задачи, на сложни пъзели, логически игри. Подчертава се, че профилактичният ефект от изучаването на езици е много по-силен от всякакви медикаментозни терапии, прилагани при алцхаймер.

3.Развиват се музикалните способности

Изучаването на чужд език кара мозъка да открива много звуци, които преди това не е разграничавал. Когато европеец учи китайски, открива с удивление, че това, което е възприемал като звука „с“, всъщност са три съвършено други звуци. Китаецът, който учи руски език, пък открива тоналното разнообразие на китайските срички. Хората, които овладяват чужд език, се приучават по-добре да разпознават звуците, стават по-музикални и овладяват по-лесно различни музикални инструменти. Учените напомнят, че хората разпознават звуците основно с мозъка, а не със слуха.

4. Расте възможността за решаване на различни задачи едновременно

Хората, които владеят няколко езика, превключват по-лесно между задачите и решават наум паралелно няколко различни проблема. Те се приспособяват по-бързо към неочаквани промени в ситуацията. Учените установиха този факт след провеждането на два опита. След първия, при който двуезични и хора, които знаят само родния си език, били подложени на серия от тестове, станало ясно, че първите се справят по-добре с едновременното изпълнение на няколко задачи и с преминаването от един към друг съвсем различен проблем. При втория опит тестовете решавали двуезични и моноезични хора от различни възрастови групи. Очаквано, младите решавали логическите задачи по-добре от хората над 45-годишна възраст, но при двуезичните разликата между младите и старите хора не се оказала толкова голяма. Установено било, че двуезичните хора съхраняват по-дълго умението да решават сложни задачи. Учените посочват, че условие за тази способност е езиците да се научават в детството.

5. Подобрява се паметта

Децата, които растат в многоезична среда, имат много по-добра памет от тези, които в детството си чуват само родна реч. Нещо повече, учените установиха, че те смятат наум и четат по-добре. Двуезичните деца запомнят по-добре последователността на предметите и събитията. Това им помага да се ориентират значително повече в познати местности, а също така да запомнят задачите, които трябва да изпълнят. Разликата се забелязва още на 5-7-годишна възраст.

6. Концентрацията е на по-високо ниво

Владеещите много езици често се възприемат от околните като някакви разсеяни многознайковци, но този стереотип е далече от истината. Напротив, именно двуезичните обръщат повече внимание на основните факти и детайлите при важни събития. Например, когато попаднат в нов колектив, те схващат в движение взаимодействията между хората. Не е вярно още, че хората, които владеят езици, познават по-малко родния си език. Възможно е хора без висше образование, които са научили чуждия език само поради мултикултурно обкръжение, да имат по-беден речник на родния си език, но при всички случаи двуезичните разбират по-добре граматиката и начина на словообразуване. 

Коментари