Регионален пътуващ семинар за епилепсията ще помага на болни
Илияна Ангелова
Илияна Ангелова
Експерт
Регионален пътуващ семинар за епилепсията ще помага на болни

Регионален пътуващ семинар за епилепсията ще помага на болни

Невролог ще консултира желаещи в Кърджали

Неврологът и педиатър д-р Димитрина Христова  ще консултира желаещите пациенти и техни близки, които страдат от епилепсия. От 18 до 19 април 2015 г. в гр.Кърджали, в "Клуб на инвалида" 9, от 10.00 до 18 часа в събота , и от 10:00 до 14:00 часа в неделя, ще се проведе среща - семинар на тема „Епилепсията - между отчаянието и оптимизма“. 

Ситуацията в нашата страна:

Болестността от епилепсия (относителният дял на болните с активна епилепсия, с един или повече епилептични пристъпа през последните 5 г.) е около 1%.

 • У нас болните с епилепсия са над 70 000;
 • Заболеваемостта от епилепсия (новооткритите случаи за една година) е 20-70/100 000, като е най-висока в детската (120-240/100 000) и в старческата възраст (140-150/100 000 след 70 г.);
 • При около 50% до 60% от болните епилепсията започва преди 16 годишна възраст. Фебрилни конвулсии получават 2-5% от децата до 5 г. възраст. Това е официалната статистика за хората с епилепсия в България дадена от Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията;
 • Непрекъснато напускащите медикаменти от нашата аптечна мрежа и затрудненото лечение. Често се налага да получаваме животоспасяващ медикаменти от чужбина;
 • Труден достъп до съвременни изследвания за прецизна диагностика;
 • След 18 –на възраст поради скъпи консумативи и медицински изделия хората с епилепсия са в невъзможност да получат съвременно лечение. За момента най-новите технологии и лечение са свързани с хирургията;
 • Наличието на много ограничен брой специалисти затруднява в голяма степен диагностиката и лечението.

Социалната сфера:

 • Отсъствие на дневни центрове за най-тежките форми;
 • Помагащите професии не са запознати със спецификата на заболяването и проблеми свързани с приема на медикаменти или при неовладяна епилепсия;
 • Често не приемане в детските градини и общо образователните училища;
 • Ниска информираност на нашите сънародници за заболяването;
 • Ниска квалификация и отсъствие на работни места;

Обща информация в световен мащаб:

 • Епилепсията е най-често срещаната сериозна болест на мозъка;
 •  50 милиона души по света страдат от епилепсия;
 • всяка година в света се диагностицират около 2,5 милиона нови случая ;
 • 40% от хората с епилепсия в индустриализирания свят не получават подходящо лечение;
 • 90% от хората с епилепсия в развиващите се страни не получават подходящо лечение;
 • Изследванията са от решаващо значение, за да се намери лечение за 30% от хората с епилепсия, които са резистентни към лекарства;
 • Епилепсия може да доведе до смърт - SUDEP (Внезапна неочакваната смърт при епилепсия);
 • Епилепсията може да започне във всяка възраст, повече хора с диагноза късно разположен на-епилепсия. С продължаващото увеличаване на продължителността на живота, се очаква разпространението на епилепсия да се увеличи през следващите две десетилетия.

Социални проблеми:

Проблеми в училище:

 • Познавателни увреждания, причинени от епилепсията или медикаментит; загубени дни поради болест; изключване от училище заради епилепсия и тормоз.

Проблеми в сферата на заетостта

 • Трудности при намирането на работа и риск от уволнение след припадък, независимо от квалификациите, заетостта може да бъде от нисък клас или нископлатена.

Стигма и дискриминация:

 • Ниски нива на информираност и разбиране;
 • Депресия;
 • Проблеми при застраховане.

Мнения