Публикация

Регионален пътуващ семинар за епилепсията ще помага на болни

Невролог ще консултира желаещи в Кърджали


Неврологът и педиатър д-р Димитрина Христова  ще консултира желаещите пациенти и техни близки, които страдат от епилепсия. От 18 до 19 април 2015 г. в гр.Кърджали, в "Клуб на инвалида" 9, от 10.00 до 18 часа в събота , и от 10:00 до 14:00 часа в неделя, ще се проведе среща - семинар на тема „Епилепсията - между отчаянието и оптимизма“. 

Ситуацията в нашата страна:

Болестността от епилепсия (относителният дял на болните с активна епилепсия, с един или повече епилептични пристъпа през последните 5 г.) е около 1%.

 • У нас болните с епилепсия са над 70 000;
 • Заболеваемостта от епилепсия (новооткритите случаи за една година) е 20-70/100 000, като е най-висока в детската (120-240/100 000) и в старческата възраст (140-150/100 000 след 70 г.);
 • При около 50% до 60% от болните епилепсията започва преди 16 годишна възраст. Фебрилни конвулсии получават 2-5% от децата до 5 г. възраст. Това е официалната статистика за хората с епилепсия в България дадена от Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията;
 • Непрекъснато напускащите медикаменти от нашата аптечна мрежа и затрудненото лечение. Често се налага да получаваме животоспасяващ медикаменти от чужбина;
 • Труден достъп до съвременни изследвания за прецизна диагностика;
 • След 18 –на възраст поради скъпи консумативи и медицински изделия хората с епилепсия са в невъзможност да получат съвременно лечение. За момента най-новите технологии и лечение са свързани с хирургията;
 • Наличието на много ограничен брой специалисти затруднява в голяма степен диагностиката и лечението.

Социалната сфера:

 • Отсъствие на дневни центрове за най-тежките форми;
 • Помагащите професии не са запознати със спецификата на заболяването и проблеми свързани с приема на медикаменти или при неовладяна епилепсия;
 • Често не приемане в детските градини и общо образователните училища;
 • Ниска информираност на нашите сънародници за заболяването;
 • Ниска квалификация и отсъствие на работни места;

Обща информация в световен мащаб:

 • Епилепсията е най-често срещаната сериозна болест на мозъка;
 •  50 милиона души по света страдат от епилепсия;
 • всяка година в света се диагностицират около 2,5 милиона нови случая ;
 • 40% от хората с епилепсия в индустриализирания свят не получават подходящо лечение;
 • 90% от хората с епилепсия в развиващите се страни не получават подходящо лечение;
 • Изследванията са от решаващо значение, за да се намери лечение за 30% от хората с епилепсия, които са резистентни към лекарства;
 • Епилепсия може да доведе до смърт - SUDEP (Внезапна неочакваната смърт при епилепсия);
 • Епилепсията може да започне във всяка възраст, повече хора с диагноза късно разположен на-епилепсия. С продължаващото увеличаване на продължителността на живота, се очаква разпространението на епилепсия да се увеличи през следващите две десетилетия.

Социални проблеми:

Проблеми в училище:

 • Познавателни увреждания, причинени от епилепсията или медикаментит; загубени дни поради болест; изключване от училище заради епилепсия и тормоз.

Проблеми в сферата на заетостта

 • Трудности при намирането на работа и риск от уволнение след припадък, независимо от квалификациите, заетостта може да бъде от нисък клас или нископлатена.

Стигма и дискриминация:

 • Ниски нива на информираност и разбиране;
 • Депресия;
 • Проблеми при застраховане.
" }-->

Коментари