Публикация

Организиране на профилактични прегледи

Медицински център "Медкрос" работи по утвърдена методика за провеждане на организирани профилактични прегледи и профилактика по индивидуални програми.


Специалистите в медицинския център имат сериозен опит като част от екипи, осъществяващи профилактичните прегледи, както в кабинетите на медицинския център, така и на място във фирмата, предприятието и др.

Центърът разполага с преносимо оборудване - медицинско и помощно, позволяващо извършването на професионален специализиран преглед и извън територията на лечебното заведение - ехографска апаратура, офталмологична техника, кушетка, АГ стол, параван и т.н.

Администрирането на процеса е експедитивно, прегледите се провеждат според правилата на добрата практика, документацията се изготва коректно и в предвидените за това срокове.

Профилактични прегледи чрез Застрахователни компании за допълнително здравно осигуряване.

Ценовият диапазон на пакет "Профилактични прегледи" - за мъже и жени е различен. Това зависи от решението на работодателя - да се придържа към задължителните специалности и изследвания, съгласно нормативната уредба или да ги надвиши.

Профилактични прегледи чрез директно корпоративно договаряне.
Профилактичните пакети се изготвят след анализ на редица фактори - възраст, пол, работна среда и т.н. По време на провеждане на самите прегледи се взема под внимание и наследствената обремененост, предразположеност към някои заболявания и т.н. Целта е здравословният проблем да бъде открит навреме, с оглед неговото дефинитивно решаване или непозволяването да премине в хронична форма.

Профилактика по индивидуална програма.
Попълването на кратка анкета - свързана с обективизиране на рисковете при наличието на определени фактори, ще позволи изготвянето на максимално адекватно предложение за нужните специализирани прегледи.

Задължителна профилактика при жени /по нормативна уредба/.
Прегледи - интернист, невролог, офталмолог, АГ с цитонамазка - веднъж годишно;
Изследвания - кръвна картина, кръвна захар, холестерол.

Задължителна профилактика за мъже /по нормативна уредба/.
Прегледи - интернист, невролог, офталмолог;
Изследвания - кръвна картина, кръвна захар, холестерол, над 45 - PSA.

Препоръчителна профилактична диагностика /съобразно наблюдаваните съвременни тенденции на заболеваемост - увеличаване на онкологични заболявания и болести на ендокринната система/.
Жени - ехомамография, ехография на корем и на щитовидна жлеза;
Мъже - прегледи при уролог, ендокринолог, ехографска диагностика на корем.

Коментари