Публикация

Полезни връзки


Българска асоциация за закрила на пациентите
Българска асоциация на специалистите по здрави грижи
Български зъболекарски съюз    
Български лекарски съюз
Български фармацевтичен съюз
Български Червен кръст
Европейски здравен портал  
Европейски център за превенция и контрол върху заболяванията
Изпълнителна агенция за здраве и потребители към Европейската комисия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по трансплантация
Комисия по здравеопазването
Конфедерация „Защита на здравето”
Международен комитет на Червения кръст
Международната федерация на дружествата на Червения кръст и на Червения полумесец
Министерство на здравеопазването
Национален център по заразни и паразитни болести
Национален център по наркомании
Национален център по опазване на общественото здраве
Национална здравноосигурителна каса
Световна здравна организация
Център „Фонд за лечение на деца”

Коментари