Публикация

Регистрирайте се за участие в IX международен мастърклас по витилиго и пигментни нарушения

Форумът ще се проведе от 22 до 24 май в София


Скъпи колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че регистрацията за участие в IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders започна. Форумът ще се проведе от 22-и до 24-и май 2015 г. в София под егидата на Българското дерматологично дружество и Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина с подкрепата на Vitiligo Research Foundation, World Health Academy и European Society for Laser Dermatology.

Регистрацията се извършва онлайн, на сайта на Лятната академия /www.summerdermatology.com/.

Научната програма съдържа богата палитра пленарни лекции, които ще се проведат на 23-и май и интерактивни демонстрации на живо – на 24-и май, с акцент върху приложението на лазерни и светлинни устройства при лечение на хипер- и хипопигментните нарушения на кожата, иновативни хирургични техники за репигментация при витилиго и много други.

Окончателната научна програма е публикувана на страницата на Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина www.summerdermatology.com и Българското дерматологично дружество www.bg-derm.org.

Очакваме Ви от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в пролетна София!


С уважение,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders Sofia 2015

Dear colleagues and friends,

We have the pleasure to inform you that the registration for the IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders /22-24 May 2015, Sofia, Bulgaria/, organized by the Bulgarian Dermatological Society and the Summer Academy for Practical Dermatology and Aesthetic Medicine in association with Vitiligo Research Foundation, World Health Academy and European Society for Laser Dermatology, is now open! Online registration is possible through the website of the Summer Academy /www.summerdermatology.com/.

The scientific program includes rich variety of plenary lectures on 23rd of May and interactive practical courses on 24th of May focusing on the application of lasers and light devices in the treatment of hyper- and hypopigmentary disorders of the skin, as well as innovative surgical techniques for repigmentation in vitiligo.

The final scientific programme, as well as details regarding the registration, are posted on the website of the Summer Academy /www.summerdermatology.com/ and the Bulgarian Dermatological Society /www.bg-derm.org/.

We are looking forward to welcoming you from 22 to 24 May 2015 in Sofia!

Sincerely Yours,

ORGANIZING COMMITTEE
IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders Sofia 2015

©IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders Sofia 2015

Коментари