Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит

Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит

сп. Медицински преглед, 2015, бр. 3, стр. 12-21

Баймакова М. Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит. Медицински преглед, 2015, № 3, 12-21.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

17 май 2015

Прикачени файлове

21_Baymakova.pdf

Мнения

Респект към Вас, д-р Баймакова!