Публикация

Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит

сп. Медицински преглед, 2015, бр. 3, стр. 12-21


Баймакова М. Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит. Медицински преглед, 2015, № 3, 12-21.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

17 май 2015

Прикачени файлове

21_Baymakova.pdf

Коментари

Респект към Вас, д-р Баймакова!