Публикация

Представители на плевенския университет посетиха Китай за обмяна на опит

Вуза спечели и работи по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН


Медицинският университет в Плевен спечели и работи по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката. Проектът е „Проучване на възможностите на HIFU (ХАЙФУ) технологията за лечение на миомна болест при български и китайски пациентки като неинвазивен, алтернативен на хирургията метод”.

В изпълнение на целите на проекта, за осъществяване на обмяна на опит и обучение, представители на МУ-Плевен посетиха Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University в град Чонгкинг в Китай. Представители и участници в проекта от страна на МУ-Плевен са д-р Добромир Димитров и д-р Венцислав Георгиев, работещи с ХАЙФУ технологията, а координатор е проф. д-р Славчо Томов, Ректор на висшето училище.Д-р Добромир Димитров, д-р Добринка Гинчева и д-р Венцислав Георгиев гостуваха на китайските партньори в Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University в рамките на десет дни през м. април за обсъждане на общите позиции и различията в клиничната работа, проследяване и селекция на пациенти с миома на матката за приложение на ХАЙФУ технологията. От китайска страна бе изразено желание и готовност за задълбочаване на двустранното партньорство чрез сключване на договори за обмен на студенти, докторанти и лекари. От името на Ръководството на МУ-Плевен д-р Добромир Димитров връчи на китайските партньори плакет за успешно сътрудничество в сферата на приложението на високите технологии в медицината и обучението.

Коментари