Клиника по проксизмални състояния (ВИДЕО)
МБАЛНП Свети Наум
МБАЛНП Свети Наум
Лечебно заведение
Клиника по проксизмални състояния (ВИДЕО)

Клиника по проксизмални състояния (ВИДЕО)

Възможностите на лечебното звено представя ръководителят на клиниката доц. Ирена Велчева

.

Мнения