Публикация

Eвропейската здравноосигурителна карта – валидна и в Mакедония


Здравноосигурените българи могат да ползват при необходимост спешна и неотложна медицинска помощ при временен престой на територията на Македония срещу валидна европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

От Националната здравноосигурителна каса напомнят, че това е възможно по силата на договор между НЗОК и Фонда за здравно осигуряване на съседната ни държава, подписан на 29 април.

Ако българите не успеят да получат в срок ЕЗОК, те ще могат да се обръщат към съответната районна здравноосигурителна каса за издаване на удостоверение за временно заместване, което ще е валидно за срока на престоя в Македония, но не по-дълъг от два месеца.

Допълнителна информация може да бъде намерена и на сайта на осигурителната институция.

" }-->

Коментари