Публикация

Среща от пролетната сесия на Дискусионен клуб „Български лекарски форум“

Гост-лекторът акад. проф. д-р Владимир Пилософ, дмн, ще представи темата „Новости в детската кардиология”.


НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНА

КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ НА МУ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Научният център по медицина към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) съвместно с Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския университет – София ще проведат на 29 април 2015 г. (сряда) поредната среща от пролетната сесия на Дискусионния клуб „Български лекарски форум“. 

Начало: 17.30 ч. 

Място:  аудитория №3, ет. 4 на Предклиничен медицински център на Медицинския факултет при МУ – София (ул. „Здраве“ №2 ).

Гост-лекторът акад. проф. д-р Владимир Пилософ, дмн, ще представи темата „Новости в детската кардиология”.

Форумът е предназначен за лекари, медицински специалисти и студенти по медицина, дентална медицина и фармация.Пролетната сесия бе открита на 4 март 2015 г. и ще продължи до 24 юни 2015 г. На участниците ще бъдат издавани сертификати.

Коментари