Публикация

МЗ с програма за контрол на вътреболничните инфекции


Министерството на здравеопазването прие проект на национална програма за контрол на вътреболничните инфекции и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност в лечебните заведения (2009 - 2011 г.).

Вътреболничните инфекции са свързани с диагностично-лечебните процедури и болничната среда и тяхното овладяване е от изключителна важност. Те причиняват значителна заболеваемост и смъртност, засягайки средно 8,7% от всички хоспитализирани пациенти в световен мащаб, уточнява МЗ.

В страните от Европейския съюз годишно се наблюдават около 3 милиона вътреболнични инфекции, с които са свързани около 50 хиляди смъртни случая и щети за икономиката на стойност 6,3 милиарда евро.

Коментари