Публикация

Профилактика на инсултите – управление на здравните рискове

​Голямо проучване на здравните рискове за инсулт, проведено в 22 страни, доказва, че голяма част от тях могат да бъдат предотвратени с помощта на несложни и достъпни профилактични мерки.


Голямо проучване на здравните рискове за инсулт, проведено в 22 страни, доказва, че голяма част от тях могат да бъдат предотвратени с помощта на несложни и достъпни профилактични мерки.

Артериалната хипертония /високо кръвно налятане/ е най-значимият рисков фактор за инсулт. Данните за високи стойности, особено над 160/90 mm Hg, води до нарастване на вероятността за поява на инсулт над 2,5 пъти.

Заедно с хипертонията, тютюнопушенето, коремното затлъстяване, хранителният режим и двигателната активност са отговорни за 80% от риска за исхемичен и за над 90% от риска за хеморагичен инсулт.

Има и допълнителни рискови фактори: захарен диабет, консумацията на алкохол, съотношението apolipoprotein B/A1, сърдечни заболявания /предсърдно мъждене, преживян миокарден инфаркт, увреждания на клапите/ и определени психични и социални фактори /стрес, депресия/.

Депресията увеличава само риска за исхемичен инсулт /който е по-чест/. По отношение на хеморагичния инсулт, хипертонията, тютюнопушенето, коремното затлъстяване, нездравословното хранене и консумацията на алкохол /над 30 алкохолни единици на месец или прекомерни единични приеми/ са основните рискови фактори.

Профилактиката на заболеваемостта и смъртността от инсулт е свързана с лесно приложими профилактични мерки:

- Нормализиране на кръвното налягане чрез медикаменти;

- Поддържане на оптимално тегло. Коремното затлъстяване има по-значима роля за повишаване на риска от инсулт, отколкото за миокарден инфаркт;

- Спиране на тютюнопушенето;

- Спазване на здравословен хранителен режим – може да се препоръча Средиземноморска диета с консумация на много риба, плодове, зехтин или диетата за профилактика на хипертонията DASH;

- Редовна двигателна активност, съобразена със здравословното състояние.

Спазването на тези обикновени препоръки, които намаляват рисковете и от много други заболявания, могат да ни спестят на нас и нашите близки много мъчителни дни.

Коментари