Публикация

НЗОК публикува данни за изплатени суми на болници за периода 12.2014 - 03.2015 г.

Информацията е в изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов да се отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията


В изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Глинка Комитов, да отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията, НЗОК публикува следната информация:

Изплатени /заявени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ (клинични пътеки, високоспециализирани медицински дейности, клинични процедури и процедури), отчетени за извършена дейност за периода декември 2014 г.- март 2015 г. (в лева). Вижте прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Плащания към болници декември 2014...

Коментари