Публикация

Житейският опит има значение за правилните решения


Това е особено важно, когато човек трябва да се ориентира в контекта на неопределена или объркана информация.

Британски изследователи от университета в Бирмингам установили, че различните мозъчни области са подготвени и постоянно се усъвършенстват, за да са в състояние правилно да разпознават т. нар. сензорна информация.

Предхождащият опит позволява мозъкът да се тренира за разпознаването на разнообразните категории данни не само по физическо сходство - експериментите доказали, че вече усвоената информация се намира в задните области на мозъка.

После постъпва в челната част и като отчита контекста, подготвя решението. Експертите стигнали до извода, че човешкият мозък има сложни и невероятно ефективни механизми за вземане на правилни решения във всекидневния живот.

" }-->

Коментари