Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
МБАЛНП Свети Наум
МБАЛНП Свети Наум
Лечебно заведение
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)

Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания лекува дистонии, амиогрофична латерална склероза и много други заболявания. Специален е интересък към невропсихологичните изследвания.

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания лекува дистонии, амиогрофична латерална склероза и много други заболявания. Специален е интересък към невропсихологичните изследвания.

Мнения