Публикация

Спешни екипи с денонощни дежурства по пътищата


От 15 юни по невралгичните пътни участъци на страната ще бъдат разположени линейки за оказване на спешна медицинска помощ. 

Целта на кампанията на Министерството на здравеопазването, осъществявана съвместно с „Пътната полиция”, е да се осигури навременна помощ на пострадалите при катастрофи, както и бързото им транспортиране до лечебно заведение.

Средствата за провеждането на инициативата, която ще продължи до септември, ще бъдат осигурени от здравното ведомство.

Спешните екипи ще дежурят денонощно на местата, определени от КАТ.

" }-->

Коментари