Публикация

Студенти по медицина се включват в масово миене на ръцете на 5 май – Световния ден на чистите ръце

Болница „Тракия“ е първата болница в България, която се включва в програмата на Световната здравна организация за подобряване на стандарта за хигиената на ръцете


Студенти по медицина и здравни грижи ще извършат едновременно хигиенна дезинфекция на ръце, демонстрирайки правилната техника. Акцията ще се проведе от 11 часа на 5 май – Световния ден на чистите ръце, по инициатива на старозагорската Болница „Тракия“ – Парк. Събитието е организирано от д-р Валентина Цанева, болничен епидемиолог и инфекционист на лечебното заведение. Проявата е част от кампанията на Световната здравна организация за намаляване на Вътреболничните инфекции, която тази година протича под надслов: „Спасете човешки живот: поддържайте ръцете чисти“.

„Ще покажем на студентите модерната инфраструктура, която е заложена в Болница „Тракия“ още с проектирането и като болнична сграда и ще упражним с тях правилните техники за хигиенна дезинфекция на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа“, посочи д-р Цанева. Студентите ще разгледат ключовите места в Болница „Тракия“, на които са монтирани диспенсери за хигиенна дезинфекция на ръцете, достъпни както за медицинския персонал, така и за пациентите и техните посетители. Двете болнични сгради разполагат с достатъчно на брой модерни санитарни помещения, разположени „на една ръка разстояние“. Съотношението брой легла – брой умивалници в Болница „Тракия“ напълно покрива европейските здравни норми.

С проявата на 5 май Болница „Тракия“ става първата болница в България, която стартира участието си в проект на Световната здравна организация, свързан с превенцията и контрола на Вътреболничните инфекции и повишаване нивото на добрата хигиена на ръцете. Мерките по осъществяване на проекта са насочени както към здравните професионалисти, така и към пациентите. Те са базирани и развити съгласно принципите и програмата на СЗО за безопасност на пациента под надслов „Безопасната грижа е чистата грижа“.

В болницата ще бъде създаден специален екип от обучители и наблюдатели за спазване на правилата за хигиена на ръцете, който ще извършва директен мониторинг и периодично ще се прави оценка за спазване на 5-те основни индикации за хигиенна дезинфекция на ръцете:

  • 1.Преди контакт с пациента
  • 2.Преди извършване на асептична процедура
  • 3.След контакт с телесни течности
  • 4.След контакт с пациента
  • 5.Преди и след контакт със заобикаляща пациента среда

Днес Болница „Тракия“ е една от най-модерните болници в България.

Инвестицията в модерна инфраструктура и усилията на персонала осигуряват условия за спазване на стриктна хигиена на всички нива и допринасят за безопасността на пациентите, като им предоставят високо качество на медицинската услуга. Ние вярваме, че цялостното качество на медицинската услуга и спазването на правилата за добра медицинска практика са невъзможни без правилна и цялостна хигиена на ръцете, правилната дезинфекция на ръцете, непрекъснато обучение на персонала, непрекъснат мониторинг, добра дисциплина при изпълняване на медицинската дейност и спазване на СОП, стриктно почистване и дезинфекция на всички повърхности, качество и контрол на стерилизацията, прецизна предоперативна подготовка на болните, прецизиране и спазване потоците на движение в болницата и управлението на отпадъците.

Болница „Тракия“ се стреми да бъде положителен модел по отношение на хигиената на ръцете за другите лечебни заведения и да се утвърди като лидер в провеждането на образователни кампании за хигиена на ръцете.

Персоналът на болницата оценява усилията, които са направени, за да се работи в комфортна, модерна и безопасна среда, което изисква непрекъснато и стриктно придържане към правилата.

Болница Тракия - Стара Загора е една от най-големите и модерни частни болници в България, оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура от последно поколение. В болницата работят едни от най-квалифицираните специалисти в страната в областта на хирургията, кардиологията, гинекологията, урологията, неврологията, ортопедията, физиотерапията, акушерството, гастроентерологията, очните и УНГ-болести, детските болести, образната диагностика и други. Болница Тракия е разположена в две сгради. Първата сграда – Тракия Център, се намира в централната градска част на Стара Загора. Втората сграда – Тракия Парк, е разположена до покрития с борови гори парк "Аязмото".

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика инфекционист хигиена епидермиолог

Коментари