Публикация

БулНозо - дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента. Иновативни подходи при хигиена на ръцете на медицинския персонал в партньорство с пациентите.

Активна дейност на БАПКНИ "БулНозо" в подкрепа идеите на Глобалния Алианс за безопасност на пациентите и присъединяване на българските болници към Кампанията на СЗО "Save Lives: Clean Your Hands"- "Спаси живот: почисти ръцете си"


През октомври 2004 г. СЗО откри инициативата Световен съюз за безопасност на пациентите в отговор на Резолюция 55.185, призоваваща СЗО и държавите-членки да обърнат възможно най-голямо внимание на проблема за безопасността на пациентите

Поставя в центъра на вниманието безопасността на пациента като критичен момент за осигуряване на качествено здравеопазване; На първо място се поставя проблемът за ХИГИЕНАТА НА РЪЦЕТЕ.

БулНозо има определен принос:

- за огласяване на тази инициатива средбългарските специалисти – хирурзи,

неонатолози, епидемиолози и

микробиолози на техните национални форумипрез 2006 – 2007г.

- за официалното подписване в Женева на Меморандум за присъединяване на България към останалите държави от Световния алианс за безопасност на пациента

 

" }-->

Прикачени файлове

БулНозо - дейност в подкрепа на ид...

Коментари