Публикация

5 май- Ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.

Уважаеми колеги, На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”. През тази година кампанията на СЗО е със слоган : Укрепване на здравната система - „Хигиената на ръцете е Вашата входна врата”


Кампанията има за цел да насочи вниманието на медицинската общност, пациентите и обществото, като цяло, към този така важен подход за ограничаване на инфекциите. Да промени поведението на медицинския персонал и акцентува още веднъж върху значимостта на хигиенната дезинфекция на ръцете.

През тази година кампанията е по-особена. Изминаха 10 години, откакто правителствата на много страни, включително и нашата, подписаха документ, че подкрепят и ще организират дейности за превенция на ИСМО/ВБИ в подкрепа на Глобалното предизвикателство на СЗО «ЧИСТИТЕ ГРИЖИ СА ПО-БЕЗОПАСНИ» . СЗО обяви кампанията « CleanYourHands» през 2009 г и особено важно е честването на 10 години от Програмата на СЗО „Clean Care is Safer Care” 2005-2015. Тези дейности поставят хигиената на ръцете на медицинския персонал в световния дневен ред и и я утвърждават, като доказана стратегия за безопасността на пациентите, подходяща за текущо приемане и прилагане и ключов показател за качество в здравеопазването.

В подкрепа на тези глобални инициативи на СЗО, повишаване компетентността на медицинските специалисти и подобряване безопасността на пациентите в нашите лечебни заведения и практики, Българската Асоциация за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции «Бул Нозо» обявява Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-2020 г. под надслов «„ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ- СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”.

Обръщаме се с призив към Вас за организиране във Вашето лечебно заведение на инициативи за отбелязване на 5 Май, 2015 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”. На уебстраницата по-долу можете да разгледате промоционалния клип на СЗО:

https://youtu.be/u3ZyHczEQV8

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2015, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани.

Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2015 год.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева, дм                                Доц. д-р Росица Вачева, дм

Почетен Председател на БулНозо               Председател на БулНозо

" }-->

Прикачени файлове

Poster1_A4_EN_WEB.pdf
Безопасността започва тук

Коментари