Публикация

Защо децата мислят различно?


Според изследователи от университета във Вашингтон, мозъкът на децата функционира твърде различно от този на възрастните – като отликите са не само психологически, но и чисто физиологични. Именно това обяснява и големите разлики в светоусещането.

Научният екип изследвал мозъчните функции в периоди на спокойствие, когато най-добре се наблюдава възникнала спонтанна активност.

В експерименталната група били включени 210 души във възрастта между 7 и 31 год. Известно е, че около седмата година човешкият мозък достига до 95% от обема си.

Изследователите установили, че в мозъка на възрастния човек има 4 основни невронни мрежи, отговорящи за различни области и различни дейности. В детския мозък почти винаги четирите невронни мрежи работят като една, което обуславя и многото различия в реакциите и поведението между децата и възрастните.

Ръководителят на научния екип Стивън Петерсон посочва: Открихме, че това правило е валидно при почти всички деца и възрастни, независимо от степента на развитието или социалния статус.
В процеса на проучването медиците показват как се променя организацията на мозъка -  с възрастта невронните връзки стават все по-независими и автономни една от друга и решават съвършенно различни задачи в организма.Коментари