Публикация

О.PEN air пикник за здраве организират от Pro European Network

Организаторите ще направят на 9 май от 16 ч до езерото "Ариана" две-три цветни влакчета, с които да популяризират идеята за учене чрез мобилност.


О.PEN air среща - пикник организират о.PEN съмишленици, приятели и приятели на техните приятели.

Малкото о.PEN air парково събитие се организира с идеята хората, пътували в чужбина за срещи, обучения, стажове и доброволчество, да се видят, да си поговорят и да направят две-три цветни влакчета, с които да популяризират идеята за учене чрез мобилност.

Хората от o.PEN, както и всички желаущи, пътували в чужбина за срещи, обучения, стажове и доброволчество с готовност ще разкажат историите си. На събитието ще бъде дадено и повече инфо за резултатите от голямо проучване по темата, част от проекта MOBGAE
Организаторите отправят призив: "Донесете си одеялца, настолни игри и добро настроение. Доведете приятели. Неформално и весело трябва да е."

Наскоро от O’PEN стартираха онлайн кампания за насърчаване на активното участие сред младежи от всички етнически групи. Надявам се чрез посланията си да повишим и разбирателството между младежки от ромски и неромски произход, като покажем общите им черти в борбата за социално включване. Кампанията ще даде видимост и на дейностите и резултатите от изпълнявания в Румъния проект “Ти също – ела и участвай” 

Основният инструмент на нашата онлайн кампания ще бъдат личните истории млади роми и нероми (от България и Румъния), които доброволстват или по друг начин са активни в подобряването на живота на своята общност. Ще покажем техните лица и ще разкажем техните истории. А техните истории са също и покана – да, #ТиСъщо можеш да дойдеш и участваш.

Следете кампанията в:

Коментари