Публикация

БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ ЗА НОСИТЕЛСТВО НА МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ И ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ ПРЕНАТЕСТ EXPRESS

На всички пациентки, записали се и заплатили сумата за Пренатест на ранен етап от бременността – до края на осма гестационна седмица, както и с всеки пакет Пренатест Express, предлагаме безплатен тест за носителство на муковисцидоза.


В случай че бъдещата майка се окаже носител на дефектен ген, ще бъде направено безплатно изследване и на партньора й.


Пренатест е революционен ДНК тест, който установява наличието на фетални тризомии – 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс), както и някой от най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) още от началото на 9-та г.с. чрез изследване на венозна кръв на майката. Неговата прецизност е изключително висока, а фалшиво-положителните резултати – рекордно ниски (0.5%).

Муковисцидозата е наследствено заболяване, което засяга много и различни органи и функции на човешкото тяло. Основно влиянието на болестта се забелязва върху дейността на белите дробове, панкреаса и репродуктивната система при мъжете. Проявата на заболяването е налице в случаите, когато човек е унаследил два генетични дефекта – по един от всеки свой родител. С предварително изследване за носителство, всяка двойка има възможност да узнае риска от това бъдещото им дете да е болно от Муковисцидоза.

Акушерство и гинекология Медицинска генетика и ембриология Педиатрия Социална медицина и здравен мениджмънт Муковисцидоза Муковисцидоза бели дробове панкреас Синдром на Даун Синдром на Едуардс генетични дефекти ДНК тест синдром на Патау синдром на Клайнфелтер тризомия 21 тризомия 18 тризомия 13 Тризомия XYY изследване за носителство Тризомия X Пренатест дефектен ген причиняващ мукови тест за носителство на муковис ранен етап от бременността синдроми на Търнър репродуктивна система при мъже

Коментари