Публикация

БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ ЗА НОСИТЕЛСТВО НА МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ И ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ ПРЕНАТЕСТ EXPRESS

БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ ЗА НОСИТЕЛСТВО НА МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ И ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ ПРЕНАТЕСТ EXPRESS

На всички пациентки, записали се и заплатили сумата за Пренатест на ранен етап от бременността – до края на осма гестационна седмица, както и с всеки пакет Пренатест Express, предлагаме безплатен тест за носителство на муковисцидоза.


В случай че бъдещата майка се окаже носител на дефектен ген, ще бъде направено безплатно изследване и на партньора й.


Пренатест е революционен ДНК тест, който установява наличието на фетални тризомии – 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс), както и някой от най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) още от началото на 9-та г.с. чрез изследване на венозна кръв на майката. Неговата прецизност е изключително висока, а фалшиво-положителните резултати – рекордно ниски (0.5%).

Муковисцидозата е наследствено заболяване, което засяга много и различни органи и функции на човешкото тяло. Основно влиянието на болестта се забелязва върху дейността на белите дробове, панкреаса и репродуктивната система при мъжете. Проявата на заболяването е налице в случаите, когато човек е унаследил два генетични дефекта – по един от всеки свой родител. С предварително изследване за носителство, всяка двойка има възможност да узнае риска от това бъдещото им дете да е болно от Муковисцидоза.

Коментари