Публикация

Ограничението за собствеността на аптеки не нарушава европейското право


 Европейският съд постанови, че законодателството в Италия и Германия, даващо право за откриване на аптеки само на магистър-фармацевти и на дружества, в които всички съдружници са фармацевти и в същото време забраняващо търговци на едро да придобиват участия в общински аптеки, не нарушава нито един правен акт на ЕС.

Съдът заключи, че правото на свободно движение на капитали не е в противоречие с националното законодателство, забраняващо на лица, които не са магистър-фармацевти, да притежават аптека или да извършват аптечна дейност.

Съдът отхвърли предявения от Европейската комисия иск срещу Италия и Германия за нарушение на правото на ЕС.

От решението е видно, че няма изискване за либерализация на собствеността върху аптеките на общностно ниво. Забраната дистрибутори и производители да притежават аптеки също е оправдана. Това е въпрос на самостоятелна преценка на националното законодателство на всяка държава, гласи още решението. 

По този повод УС на Българския фармацевтичен съюз за пореден път изрази своето опасение, че парламентът обрича на абсолютна монополизация фармацевтичния сектор. С премахването на ограничението за притежание на повече от четири аптеки от едно лице се узаконяват съществуващите вериги от аптеки и се дава възможност за изкупуването им от големи чужди търговци.


"Както неведнъж сме предупреждавали, се посочва в становище на съюза, това ще доведе до създаване на мощни вериги с господстващо положение  и до изкупуването и закриването на малките аптеки в редица населени места.  По този начин управляващите ще унищожат правото на избор на пациента и ще го лишат от достъп до фармацевтични услуги."
"Надявяме се, посочва УС на БФС, че управляващите ще спазят решението на Съда на европейските общности и преразглеждайки мотивите си за поредното изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ще съумеят да защитят правата и интересите на пациентите и на фармацевтите и ще потвърдят решението си отпреди две години."

" }-->

Коментари