Публикация

Как да живеем по-екологично се учат младежи в Стакевци

Колегите от МИКЦ Видин проведоха в село Стакевци обучение по опазване на околната среда и развитие на еко култура сред ученици от видинските училища.


Обучението по екология на Младежки консултативен информационен център (МИКЦ) беше част от проект „Младежта за Видин, Видин за младежта“ по Национална програма за младежта. Сред запазената природа на село Стакевци момичетата и момчетата изучаваха биоразнообразието в региона, защитени местности и видове, екологичният начин на живот, основните замърсители в област Видин и последиците от тях за човешкото здраве. 

В обучението взеха участие младежи от Видинските средни училища - ПМГ „Екзарх Антим I“, както и от ГПЧЕ „Йордан Радичков“, СОУ „Цар Симеон Велики“ и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Участниците се запознаха в детайли с понятия и основни термини в екологията, състоянието на околната среда и как да допринесат за опазването ѝ. Чрез игри и екипни занимания, чрез методите на неформалното образование, младежите имаха възможност да изразят своите виждания за решение на проблемите с опазването на околната среда, като дадат примери за индивидуален принос на всеки един човек, който да доведе до големи промени в състоянието на природата около нас. Така за няколко дни сред прекрасната природа и условия за работа, обучителите от МИКЦ Видин и учениците успяха да открият как опазването на околната среда ни води до това да живеем по-екологично и как да сме по-здрави.

Основната цел на проекта „Младежта за Видин, Видин за младежта“ е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от област Видин. „Активно общество” търси устойчив механизъм за предоставяне на информационни, консултантски и обучителни услуги, които са потребни и интересни на младите хора. Младежкият консултативен информационен център (МИКЦ) ще бъде пространство, подкрепящо младите, за да имат те условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин. Очакваните резултати от проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 1000 младежи, да бъдат консултирани около 200 млади хора, да бъдат включени в обучения около 900 младежи. Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика. 

Чрез МИКЦ ще се създаде устойчив диалог между местната власт и нестопанските организации. С проекта младите хора от областта ще бъдат по-информирани обучения, курсове, образование, заетост, културни, спортни и творчески събития и развлечения. Младите ще бъдат по-мотивирани да продължат образованието си и да търсят нови възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството и управлението.

Коментари