Публикация

Европейска инициатива в подкрепа на фармацевтични проекти


Европейската комисия ще отпусне средства за 15 мащабни фармацевтични проекта, свързани с разработването на нови медикаменти.

Новата инициатива на ЕС цели подобряване на съвместната работа между държавния и частния сектор (фармацевтични компании, изследователски и пациентски организации и други), което значително ще подпомогне европейската фармацевтична индустрия.

Европейската комисия ще отпусне 110 млн. евро, а Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации – 136 милиона.

Големите компании, членуващи във федерацията, сами ще финансират своето участие в проектите, като осигурят ресурси, персонал, помещения и др.

Проектите ще насърчават вниманието към здравни проблеми като диабет, болка, астма и психични разстройства. Повишаването на безопасността на лекарствата също ще бъде взето под внимание.

Планът предвижда повишаване на количеството информация, която се обменя между различните учени и подобряване на обучението във фармацевтичния сектор.

Европейският комисар по въпросите на науката и изследванията Янез Поточник заяви, че сътрудничеството между двата сектора ще изведе Европа на водещи позиции в биофармацевтичните проучвания и ще отговори едновременно на целите на конкурентността на и нуждите на общественото здраве.

Коментари