Публикация

Проф. Иван Миланов стана академик на БАН

Той е невролог с международен авторитет, автор на стотици научни публикации, председател на Българското дружество по неврология


Директорът на Университетската болница по неврология и психиатрия "Св. Наум" и председател на Българското дружество по неврология проф. Иван Миланов бе избран за академик на БАН в областта на клиничната медицина. 

Той е невролог с утвърден международен авторитет, автор на стотици публикации в специализирани издания с висок импакт фактор и гост лектор в няколко чуждестранни университета. Специализирал е в областта на двигателните нарушения и главоболието. Дългогодишен председател на Дружеството на невролозите и национален консултант по неврология.

Другият новоизбран академик е ректорът на Медицинския университет в София и председател на Съвета на ректорите на висшите училища проф. Ваньо Митев.  Той е биохимик, ръководител на Катедрата по химия и биохимия в МУ – София и на Центъра по молекулна медицина към висшето медицинско училище. Автор на многобройни научни публикации в областта на биохимията, клетъчната молекулярна биология и клетъчната сигнализация. Създател и на първия специално адаптиран за web-базирано обучение учебник „Биохимия в интернет“. Национален консултант по биохимия.

С този избор званието академик получават още фармакологът чл.-кор. проф. Радомир Радомиров, създател на Лабораторията по фармакология при МУ – Плевен и биологът чл.-кор. проф. Иван Иванов от Института по молекулярна биология на БАН.

Акушерство и гинекология Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика БАН Иван Миланов академик УМБАЛНП "Св. Наум" Ваньо Митев академик

Коментари