Публикация

Конференция на НСОПЛБ ще се проведе на 16 май в гр. Хасково

Втората научно-практическа конференция за 2015 г. на НСОПЛБ ще се проведе на 16 май в гр. Хасково


Втората Научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2015 г., ще се проведе на 16 май 2015г. в гр. Хасково - Парк хотел „Европа“. Домакин на събитието ще бъде Сдружение на общопрактикуващите лекари в Хасково (СОПЛХ). Регистрацията на участниците ще започне от 8:30 часа.

Научно-практическата конференция ще започне в 9:30 часа.

Коментари