Публикация

Безплатни прегледи за пациенти с астма в Плевен /ВИДЕО/

Те ще се проведат на 25 и 26 май в Клиниката по алергология на УМБАЛ –Плевен


Клиниката по алергология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен обявява безплатни прегледи за пациенти с бронхиална астма. Поводът е пролетта и сезоността на полинозите и алергиите. Дните, в които пациентите с астма могат да посетят клиниката са 25 и 26 май, а телефонът за записване е 064 886 803. Нужно е да носят и рецептурните си книжки, с които да удостоверят, че страдат от това заболяване. 

Бронхиалната астма е една от най-честите хронични възпалителни болести позната на човечеството от около 3000 год. Милиони хора по целия свят вкл. развиващите се държави са засегнати. От нея страдат пациенти от всички възрасти и повече от 5% от всяка изследвана човешка популация.

По данни на СЗО в световен мащаб болните от астма са между 100-150 млн. През последните 3-4 десетилетия се превръща в проблем на общественото здраве.

Правителствата изпитват необходимост да се справят с все по-големи директни и индиректни плащания с огромен ефект върху макро икономиките свързан с разходи за здравеопазването, загуба на трудоспособност и отсъствия от работа.

За България данните за епидемиологично разпространение сочат 35 000 деца и 350 000 възрастни.

Етиологията на болестта е свързана с ендогенни фактори включващи атопична предиспозиция и фактори от външната среда предимно алергени: битови – акари, домашни животни, хлебарки, гъбички, прах и полени; инфекции – предимно вирусни, тютюнопушене и др. Определянето на сенсибилизиращи алергени от външната среда е от решаващо значение за оценка на терапевтичния подход към отделния пациент. 

" }-->

Коментари