Публикация

Как правилно да измерим кръвно налягане /ВИДЕО/

Изследваният трябва да е удобно седнал, да е в покои и в спокойна обстановка


Артериалното кръвно налягане е един от „виталните признаци” и е важен индикатор за здравословното състояние на човека. Измерването на кръвното налягане е важна част от всеки преглед при лекар. Абнормно повишеното артериално налягане е маркер за хипертония, която от своя страна е основен рисков фактор за сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, бъбречно-съдови и други съдови заболявания.Всеки, които измерва кръвно наляга трябва да бъде внимателно обучен и предупреден за потенциални грешки. Той трябва да бъде в удобно положение и да може да напомпва и отпуска маншета постепенно, да вижда индикаторната стрелка добре, да различава пулсиращите тоновете от външни шумове, да запомни и записва нивата на артериално налягане и изчезването на първия и последен тон.

Кръвното налягане се измерва на нивото на мишницата в седнало положение. Изследваният трябва де бъде удобно седнал, с мишница на нивото на сърцето. Когато изследваният е легнал, ръката трябва да лежи до тялото, на нивото на средата на гръдния кош. Желателно е измерването да се извършва след период на покой в спокойна обстановка.

" }-->

Коментари

Илонка Иванова
15 май 2015 14:55

Да не говорим, че апаратчетата дето ги продават са абсолютно лимбизе. Тия за китката са пълен боклук.

Много полезно видео. Моите наблюдения са, че хората масово си измерват кръвното налягане по грешен начин. Не поставят апарата правилно и не са в покой.