Публикация

Как правилно да измерим кръвно налягане /ВИДЕО/

Изследваният трябва да е удобно седнал, да е в покои и в спокойна обстановка


Артериалното кръвно налягане е един от „виталните признаци” и е важен индикатор за здравословното състояние на човека. Измерването на кръвното налягане е важна част от всеки преглед при лекар. Абнормно повишеното артериално налягане е маркер за хипертония, която от своя страна е основен рисков фактор за сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, бъбречно-съдови и други съдови заболявания.Всеки, които измерва кръвно наляга трябва да бъде внимателно обучен и предупреден за потенциални грешки. Той трябва да бъде в удобно положение и да може да напомпва и отпуска маншета постепенно, да вижда индикаторната стрелка добре, да различава пулсиращите тоновете от външни шумове, да запомни и записва нивата на артериално налягане и изчезването на първия и последен тон.

Кръвното налягане се измерва на нивото на мишницата в седнало положение. Изследваният трябва де бъде удобно седнал, с мишница на нивото на сърцето. Когато изследваният е легнал, ръката трябва да лежи до тялото, на нивото на средата на гръдния кош. Желателно е измерването да се извършва след период на покой в спокойна обстановка.

" }-->

Коментари

15 май 2015 14:55
Илонка Иванова
15 май 2015 14:55

Да не говорим, че апаратчетата дето ги продават са абсолютно лимбизе. Тия за китката са пълен боклук.

15 май 2015 14:41

Много полезно видео. Моите наблюдения са, че хората масово си измерват кръвното налягане по грешен начин. Не поставят апарата правилно и не са в покой.