Публикация

Алкохолната проба на лекарката от Казлодуй е взета неправомерно

Ние не сме престъпници, та всеки недоволен пациент да ни унижава с неправомерно изследване за употреба на алкохол, правоохранителният орган да ни тества неправомерно за алкохол, а медиите да ни уронват престижа преди да се е произнесъл прекият ни работодател


ПИТАНЕ

от НАРСМП

относно проявите на полицейски произвол и медиен терор

спрямо спешни медици

Уважаема Г-жо Министър на вътрешните работи,

Уважаеми Г-н Министър на здравеопазването,

Уважаеми Г-н Председател на СЕМ,

Уважаеми Г-н Председател на БЛС,

На 11.05. 2015г. в 00.05 ч. е извършена проверка с апарат „Дрегер“ за съдържание на алкохол на дежурен лекар в ФСМП Козлодуй, след изказано съмнение от пациент, че лекарят е в нетрезво състояние. Установените резултати от неправомерно проведеното изследване са разгласени в национални медии и без окончателни резултати от кръвна проба е опетнено име на български лекар.

Изследването е взето неправомерно защото:

1. Съгласно Чл. 199 от Кодекса на труда, подобно изследване може да ни бъде направено единствено и само от работодателя ни. Работодател на колегата ни се явяват директорът на ЦСМП Враца и МЗ, които не са се обърнали към МВР за подобно изследване.

2.Според Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, никъде не е упоменато,че екип на спешна помощ е обект на подобно изследване с изключение на шофьора на санитарния автомобил.

Ние спешните медици питаме МЗ, МВР, СЕМ и БЛС:

1. Кой нормативен документ дава право на полицията, по време на дежурство да ни взима проба за алкохол с „Дрегер“?

2. Кой дава право на пациент да си поръча на тел 112 проба за алкохол с „Дрегер“ на дежурния спешен екип? Недопустимо е недоволни от прегледа пациенти да могат да ни унижават по този начин, в присъствие на други наши пациенти.

3. Кой дава право на МВР да разгласи информацията за пробата с „Дрегер“ в медиите? Неправомерното взимане на проба за алкохол, заедно с разгласяването й в медиите граничи с полицейски произвол.

Уважаеми Г-н Председател на БЛС,

На 11.05. 2015г. в 00.05 ч. е извършена проверка с апарат „Дрегер“ за съдържание на алкохол на дежурен лекар в ФСМП Козлодуй, след изказано съмнение от пациент, че лекарят е в нетрезво състояние. Установените резултати от неправомерно проведеното изследване са разгласени в национални медии и без окончателни резултати от кръвна проба е опетнено име на български лекар.

Изследването е взето неправомерно защото:

1. Съгласно Чл. 199 от Кодекса на труда, подобно изследване може да ни бъде направено единствено и само от работодателя ни. Работодател на колегата ни се явяват директорът на ЦСМП Враца и МЗ, които не са се обърнали към МВР за подобно изследване.

2.Според Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, никъде не е упоменато,че екип на спешна помощ е обект на подобно изследване с изключение на шофьора на санитарния автомобил.

Ние спешните медици питаме МЗ, МВР, СЕМ и БЛС:

1. Кой нормативен документ дава право на полицията, по време на дежурство да ни взима проба за алкохол с „Дрегер“?

2. Кой дава право на пациент да си поръча на тел 112 проба за алкохол с „Дрегер“ на дежурния спешен екип? Недопустимо е недоволни от прегледа пациенти да могат да ни унижават по този начин, в присъствие на други наши пациенти.

3. Кой дава право на МВР да разгласи информацията за пробата с „Дрегер“ в медиите? Неправомерното взимане на проба за алкохол, заедно с разгласяването й в медиите граничи с полицейски произвол.

4. Кой дава право на медиите да разгласяват имената на изследвания спешен медик, резултатите от изследването и да ни очернят пред цялото ни общество? Разгласяването на подобна информация преди окончателното доказване на вината на колегата ни граничи с медиен терор, подстрекаващ към саморазправа с екипите ни.

Очакваме Вашия отговор, за прекратяване на подобни порочни и неправомерни практики от МВР, както и извинения от медиите и подкрепата на МЗ и БЛС в защита на нарушените ни права! 

Ние не сме престъпници, та всеки недоволен пациент да ни унижава с неправомерно изследване за употреба на алкохол, правоохранителният орган да ни тества неправомерно за алкохол, а медиите да ни уронват престижа преди да се е произнесъл прекият ни работодател. Грешни или не ние също имаме права като всеки един гражданин на Република България до доказване или отхвърляне на вината ни!

13.05.2015г.                                                                         Председател на НАРСМП

гр.София                                                                              Д-р Д. Кателиева 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия спешна помощ д-р Десислава Кателиева Национална асоциация на работе алкохолна проба

Коментари