Публикация

Спешна медицинска помощ в „Св. Марина“ при екстремни ситуации

Два хеликоптера Пантер от морската вертолетна авиобаза „Чайка“ участваха в учение за аварийно-спасителни действия, което се проведе на територията на Университетската болница „Света Марина“ във Варна.


Два хеликоптера Пантер от морската вертолетна авиобаза „Чайка“ участваха в учение за аварийно-спасителни действия, което се проведе на територията на Университетската болница „Света Марина“ във Варна. Болницата е единственото лечебно заведение в България, което разполага с хеликоптерна площадка, лицензирана от Ръководство въздушно движение. Изграждането й е част от амбициите на ръководството на болницата за оказване на бърза и качествена помощ при спешни ситуации. С помощта на тази площадка „Света Марина“ е в състояние да приема тежко пострадали пациенти от цяла Североизточна България. Усилията на ръководството на лечебното заведение са в унисон с политиката и стратегиятана Министерството на здравеопазването за качественото подобряване на спешната помощ, която се оказва на хората от региона.

„Света Марина“ е единствената високотехнологична болница в тази част от страната, която оказва

квалифицирана помощ на всичкипострадали, както и на тежко болни пациенти. Регионът, който покрива е много голям и специфичен, заради черноморската ни граница.Това налага честото оказване на спешна медицинска помощ на членове на екипажите на корабите, които се намират в наши териториални води. В тези случаи, ако липсва въздушен транспорт, практически осигуряването на своевременна помощ е невъзможно. Друг проблем е и отдалечеността на някои от регионите, които обслужва болницата – Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Бургас, Русе. Когато се касае за пациенти в тежко състояние, автомобилният транспорт, който може да се осигури, не е достатъчен и лекарите не са в състояние да окажат адекватна медицинска помощ. Най-голям е проблемът с пациенти с остри кръвоизливи, в шоково състояние, пациенти с мозъчни инсулти или с инфаркти, за които всеки час е важен. В тези случаи до третия или до шестия час пациентите трябва да бъдат транспортирани във високоспециализирано лечебно заведение. След тези часове нищо не

може да бъде направено, за да стане обратимо състоянието и човекът да бъде спасен без инвалидизация.

Коментари